Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

KOMUNIKAT dot. szkolenia zmniejszającego liczbę punktów karnych

03-07-2023 / Łukasz Pabiś
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do WORD w Częstochowie, dotyczącymi możliwości odbycia szkolenia zmniejszającego liczbę punktów karnych przedstawiamy następujące wyjaśnienia:
 
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa) przywróciła stan sprzed 17 września 2022 r., tzn. przywróciła możliwość odbycia szkolenia, po którym zmniejszona zostaje liczba punktów karnych. Ustawa weszła w życie 1 lipca 2023, ale z wyjątkami!!!
 
Art. 8 (dot. tzw. szkoleń redukcyjnych), który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 20.
 
Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających: 1) usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 2) zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego - zgodnie z art. 17 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie jest gotowy do organizacji szkoleń, niestety brak jest rozporządzenia wykonawczego. Brak również stosownych rozwiązań technicznych. Organizacja szkoleń będzie możliwa w momencie ogłoszenia stosownego komunikatu, o którym mowa powyżej. WORD w Częstochowie obecnie nie prowadzi naboru na szkolenia, których celem jest redukcja punktów karnych. Nie prowadzimy także zapisów osób chętnych do odbycia szkolenia.
 
O rozpoczęciu naboru poinformujemy odrębnym komunikatem.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy