Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Aktualności

Komunikat

17-11-2023
Uprzejmie informujemy, że w okresie
 
od:  01 grudnia 2023r. do:  31 marca 2024r.
 
wstrzymuje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie   przeprowadzanie    egzaminów    praktycznych    dla   osób   ubiegających    się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kat. „A”; „A1”; „A2” i „AM” prawa jazdy.
                Powyższe dotyczy zarówno siedziby Ośrodka w Częstochowie, jak i jego Oddziału Terenowego w Zawierciu.
                Wstrzymanie przeprowadzania  egzaminów  praktycznych w zakresie w/w kategorii prawa jazdy jest konieczne w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia osób egzaminowanych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi w okresie jesienno-zimowym.
 
 
Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 w związku z § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz.1206 z późn. zm.)

Informacja

07-11-2023

INFORMACJA

27-09-2023
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „WORD CZESTOCHOWA INFORMACJA w dniach 28-29.09.2023 (czwartek- piątek) BIURO OBSŁUGI KLIENTA BĘDZIE NIECZYNNE. Za utrudnienia przepraszamy”
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie zaprasza do udziału w drugim przetargu ustnym (licytacja) nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych - samochodów osobowych Opel Corsa oraz Suzuki Swift. Termin licytacji 4 października 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminu licytacji, wpłaty wadium i inne podano w OBWIESZCZENIU. Sczegółowe informacje o pojazdach podano w OCENIE TECHNICZNEJ oraz na DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ. 
Śprzedawane środki trwałe można obejrzeć w siedzibie sprzedającego do dnia poprzedzającego przetarg (tj. 3 października) w godz. 8:00-14:00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru w sekretariacie WORD (34 361 60 01).
WORD w Częstochowie informuje, że rozpoczęły się zapisy na kursy dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, pozwalające zredukować o 6 liczbę punktów karnych. Szczegółowe informacje dostępne są >>TUTAJ<<.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie zaprasza do udziału w przetargu ustnym (licytacja) nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych - samochodów osobowych Opel Corsa oraz Suzuki Swift. Termin licytacji 1 września 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminu licytacji, wpłaty wadium i dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Sprzedawane środki trwałe można obejrzeć w siedzibie sprzedającego do dnia poprzedzającego przetarg (tj. 30 sierpnia) w godz. 8:00-14:00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru w sekretariacie WORD (34 361 60 01).
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie (zwany dalej Dzierżawcą) ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości (budynek stacji kontroli pojazdów wraz z przyległym terenem i wyposażeniem) położonej w Częstochowie przy ul. Hallera 1.
 
Szczegółowe informacje (ogłoszenie wraz z załącznikami) dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (link).
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że najbliższą sobotę - 5 sierpnia - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego będzie otwarty. Biuro Obsługi Klienta będzie otwarte w godz. 7:00-13:30.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 14 sierpnia (poniedziałek) WORD będzie zamknięty - w tym dniu nie będą odbywały się egzaminy na prawo jazdy, zamknięte będzie także Biuro Obsługi Klienta. Zapisy na egzamin w tym dniu będą możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy info.car.
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do WORD w Częstochowie, dotyczącymi możliwości odbycia szkolenia zmniejszającego liczbę punktów karnych przedstawiamy następujące wyjaśnienia:
 
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa) przywróciła stan sprzed 17 września 2022 r., tzn. przywróciła możliwość odbycia szkolenia, po którym zmniejszona zostaje liczba punktów karnych. Ustawa weszła w życie 1 lipca 2023, ale z wyjątkami!!!
 
Art. 8 (dot. tzw. szkoleń redukcyjnych), który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 20.
 
Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających: 1) usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 2) zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego - zgodnie z art. 17 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie jest gotowy do organizacji szkoleń, niestety brak jest rozporządzenia wykonawczego. Brak również stosownych rozwiązań technicznych. Organizacja szkoleń będzie możliwa w momencie ogłoszenia stosownego komunikatu, o którym mowa powyżej. WORD w Częstochowie obecnie nie prowadzi naboru na szkolenia, których celem jest redukcja punktów karnych. Nie prowadzimy także zapisów osób chętnych do odbycia szkolenia.
 
O rozpoczęciu naboru poinformujemy odrębnym komunikatem.
Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej relacji z naszego Dnia otwartego który miał miejsce 16.06.2023 roku
w ramach kampanii społecznej organizowanej przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, firmy Transportowej OMEGA Transport, fundacji Eltrox razem bezpieczniej oraz Automobilklub Jurajski
pn. „Wspólny Punkt Widzenia”.
1 2 3 4 5 6

Kategorie praw jazdy