Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że najbliższą sobotę - 5 sierpnia - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego będzie otwarty. Biuro Obsługi Klienta będzie otwarte w godz. 7:00-13:30.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 14 sierpnia (poniedziałek) WORD będzie zamknięty - w tym dniu nie będą odbywały się egzaminy na prawo jazdy, zamknięte będzie także Biuro Obsługi Klienta. Zapisy na egzamin w tym dniu będą możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy info.car.
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do WORD w Częstochowie, dotyczącymi możliwości odbycia szkolenia zmniejszającego liczbę punktów karnych przedstawiamy następujące wyjaśnienia:
 
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa) przywróciła stan sprzed 17 września 2022 r., tzn. przywróciła możliwość odbycia szkolenia, po którym zmniejszona zostaje liczba punktów karnych. Ustawa weszła w życie 1 lipca 2023, ale z wyjątkami!!!
 
Art. 8 (dot. tzw. szkoleń redukcyjnych), który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 20.
 
Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających: 1) usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 2) zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego - zgodnie z art. 17 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie jest gotowy do organizacji szkoleń, niestety brak jest rozporządzenia wykonawczego. Brak również stosownych rozwiązań technicznych. Organizacja szkoleń będzie możliwa w momencie ogłoszenia stosownego komunikatu, o którym mowa powyżej. WORD w Częstochowie obecnie nie prowadzi naboru na szkolenia, których celem jest redukcja punktów karnych. Nie prowadzimy także zapisów osób chętnych do odbycia szkolenia.
 
O rozpoczęciu naboru poinformujemy odrębnym komunikatem.
Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej relacji z naszego Dnia otwartego który miał miejsce 16.06.2023 roku
w ramach kampanii społecznej organizowanej przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, firmy Transportowej OMEGA Transport, fundacji Eltrox razem bezpieczniej oraz Automobilklub Jurajski
pn. „Wspólny Punkt Widzenia”.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie serdecznie zaprasza na DZIEŃ OTWARTY WORD w najbliższy piątek, 16 czerwca, w godzinach 11:00-15:00 na terenie Ośrodka przy ul. Hallera 1.
 
Dla uczestników przewidziano szereg atrakcji m. in.
  • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami (zmiana koła na czas, przejazd z talerzem Stewarta, test z egzaminu teoretycznego na prawo jazdy), 
  • zajęcia w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z wykorzystaniem symulatorów (przejść dla pieszych, jazdy, czasu reakcji, dachowania),
  • pokazy ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • pokazy najnowszego sprzętu Straży Pożarnej oraz Policji.
Dla kandydatów na kierowców jest to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z infrastrukturą ośrodka, dzięki czemu do egzaminu mogą podejść ze znacznie niższym poziomem stresu. Każdy, kto odwiedzi dni otwarte WORD będzie mógł spróbować swoich sił pojazdem egzaminacyjnym i przystąpić do sprawdzenia swoich umiejętności na placu manewrowym (kategorie B, B+E oraz C). Najmłodsi goście otrzymają elementy odblaskowe, dzięki którym będą lepiej widoczni na drodze.
 
W trakcie Dni otwartych promować będziemy kampanię społeczną „Wspólny punkt widzenia” zrealizowaną wspólnie przez WORD w Częstochowie, Komendę Miejską Policji w Częstochowie, Automobilklub Jurajski, Fundację „Eltrox Razem Bezpieczniej” oraz firmę OMEGA Transport.
 
Szczegółowych informacji dot. Dni otwartych udziela Wydział Szkoleń i BRD – tel. 034 36-16-001 wew. 11