Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Aktualności

Komunikat

24-03-2023
KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
 
wznowił zapisy na egzaminy praktyczne
 
dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii
 
"A", "A1", "A2" i "AM".
 
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem w/w kategorii prawa jazdy, zapraszamy do

Biura Obsługi Klienta naszego Ośrodka
 
lub skorzystania z możliwości rezerwacji terminu egzaminu za pośrednictwem
internetowej platformy infocar.
Stres przed egzaminem na prawo jazdy? Już nie!
 
W dniu dzisiejszym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie zainaugurował inicjatywę zmierzającą do poprawy samopoczucia psychicznego osób przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy. W wyniku współpracy z poradnią psychologiczną, mieszczącą się przy WORD Częstochowa, osoby przygotowujące się lub oczekujące na egzamin będą mogły skorzystać z nieodpłatnej porady psychologicznej, której celem jest redukcja stresu i napięcia.
 
Komfort i dobro zdających egzamin jest dla nas priorytetem! Dlatego jeśli paraliżuje Cię strach przed egzaminem lub egzaminatorem - zadzwoń już dziś!
 
Z porady skorzystać można od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 14.00. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 503 128 406
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Współpraca z poradnią

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, ze w dniu
23.12.2022 r. (piątek)
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
będzie czynny w godz. 7.00 - 12.00.
 
 
OGŁOSZENIE
 
            Uprzejmie informujemy, że w okresie
 
od:  01 grudnia 2022r. do:  31 marca 2023r.
 
wstrzymuje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie   przeprowadzanie    egzaminów    praktycznych    dla   osób   ubiegających    się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kat. „A”; „A1”; „A2” i „AM” prawa jazdy.
                Wstrzymanie przeprowadzania  egzaminów  praktycznych w zakresie w/w kategorii prawa jazdy jest konieczne w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia osób egzaminowanych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi w okresie jesienno-zimowym.
Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 w związku z § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz.1206 z późn. zm.)
Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego
 
Program realizowany i finansowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Bielsku-Białej  i  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Częstochowie w zakresie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  pod  patronatem  Marszałka  województwa  śląskiego Jakuba Chełstowskiego – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.  
Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców województwa śląskiego.

Na  realizację  Programu  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego w  Katowicach i Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej przeznaczą łącznie 3.000.000,00 zł.
Wysokość dofinansowania: do 50% kwalifikowanych kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 50.000 zł.
Dofinansowanie przydzielane jest na:
 • zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem jezdni),
 • wykonanie  przejść  dla  pieszych  zawierających  dodatkowe  rozwiązania 
  wspomagające i ułatwiające  przekraczanie  drogi:  wyniesionych  (również  w ramach  wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi platformami,
 • przed  przejściami  dla  pieszych  zaliczonymi  do  przejść  o  podwyższonym  standardzie – fakultatywne zastosowanie progów zwalniających (listwowych lub wyspowych);
 • w  przypadku  braku  lub  niewłaściwych  parametrów  –  budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących  dojścia  do  przejścia  dla  pieszych  (nie  dotyczy  ścieżek rowerowych  (dróg  dla rowerów)), na długościach nie większych, niż obszar oddziaływania przejścia;
 • budowa  /  rozbudowa  /  przebudowa  przejść  dla  pieszych  z  wyspą  azylu na  jezdniach przeznaczonych  do  ruchu  w obu kierunkach o  więcej niż dwóch pasach ruchu (na jezdniach dwupasowych fakultatywnie);
 • zapewnienie  warunków  widoczności  pieszego  przez  kierowcę  i  pojazdu 
  przez  pieszego np. usunięcie  obiektów  i  zieleni  ograniczających  widoczność,  korektę  łuków,  likwidację lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizacji przejścia itp.);
 • poprawa  lub  prawidłowe  ukształtowanie  wysokościowe  nawierzchni dojścia  do przejścia dla pieszych,  przejścia  dla  pieszych  i  wysp  azylu,  w  tym  zaprojektowanie  ramp krawężnikowych;
 • zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku;
 • na  lub  przed  przejściami  dla  pieszych  zaliczonymi  do  przejść  o 
  podwyższonym standardzie,
 • nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym, - nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, na długości równej odległości widoczności na zatrzymanie, lecz nie mniejszej niż 20,00 m,
 • pasów  wibracyjno-akustycznych  barwy  innej  niż  biała  lub  żółta,  z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych  do  pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu;
 • na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zaprojektowanie balustrad i ogrodzeń;
 • montaż  nowoczesnego  oświetlenia  lub  modernizacja  obecnego  oświetlenia  przejścia dla pieszych
Wnioski  o  dofinansowanie  zadań  w  2022  roku  należy  składać zgodnie z Regulaminem w  formie  papierowej  od 1.03.2022  r. do  29.04.2022 r. do godziny 10:00.

Szkolenie CKZ

21-04-2022
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
zaprasza na szkolenie dotyczące
Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
Certyfikat ten jest niezbędny dla każdego przedsiębiorcy
planującego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo klikajac niniejszy odnośnik

INFORMACJA

11-04-2022
KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że
od 01 kwietnia 2022r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie
wznawia się przeprowadzanie egzaminów praktycznych
dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii
"A", "A1", "A2" i "AM".
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura Obsługi Klienta naszego Ośrodka
lub skorzystania z możliwości rezerwacji terminu egzaminu za pośrednictwem
internetowej platformy infocar. 
Dyrektorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, w Częstochowie i w Bielsku-Białej, realizując zapisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami informują, że zamierzają wspólnie przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup pojazdów egzaminacyjnych w zakresie kategorii B prawa jazdy. W związku z tym, istnieje możliwość udziału w pracach dotyczących przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do pobrania: szczegółowa treść ogłoszenia (pdf)

ZAPROSZENIE

13-12-2021
Szanowni Państwo,
 
Dyrekcja WORD Częstochowa wraz z egzaminatorami tutejszego Ośrodka serdecznie zaprasza przedstawicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców na spotkanie w dniu 15.12.2021 roku o godzinie 16:00.
Przedmiotem spotkania będą kwestie organizacyjne, jak również informacje o zmianach w obowiązujących przepisach.
Z uwagi na reżim sanitarny uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr telefonu: 34 3616009.
1 2 3 4 5 6 ... 7

Kategorie praw jazdy