Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Punkty karne

19-10-2015
Na czas pandemii zostaje zmniejszona liczba uczestników przebywających na sali wykładowej do 20 osób
przy zachowaniu zalecanych odległości pomiędzy uczestnikami.
Z uwagi na powyższe w celach organizacyjnych poszczególnych kursów i szkoleń zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail z Wydziałem Szkoleń i BRD.
 
 
 
SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
 
Podstawa prawna:
·Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
·Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488 z późn. zm.).
 
Opłata za udział w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wynosi 350,00 PLN.
 
W szkoleniu może uczestniczyć kierowca:
 • który posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok,
 • któremu naliczono nie więcej niż 24 punkty karne,
 • który w takim szkoleniu nie uczestniczył w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
TERMINY SZKOLEŃ  - 2020r.:
 
Rozpoczęcie godz. 15:30
Sierpień 25
Wrzesień 08
Październik 13
Listopad 17
Grudzień 15
 
W celu uczestnictwa w szkoleniu postępuj następująco:
 • Pobierz kartę zgłoszenia ( format pdf);
 • Wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj;
 • Zeskanuj prawo jazdy(z dwóch stron);
 • Wyślij zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną (wyślij)
 • Dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa: ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie Nr konta: 19105011421000002204979518, podając w tytule wpłaty „Szkolenie redukujące ilość punktów karnych"”;
 • Przyjdź na szkolenie w wybranym przez siebie terminie,
 • Przekaż  pracownikowi WORD potwierdzenie dokonania wpłaty.
Zapisów można dokonać również osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew. 11 
 
Program szkolenia i czas trwania:
Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.
Program obejmuje 6 godzin z zakresu:
 • przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (2 x 45 min.),
 • prawne i społeczne skutki wypadków drogowych (45 min.),
 • psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3 x 45 min.).
 
Komendant Wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.
 
 

Załączniki

Kategorie praw jazdy