Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Oferta szkoleniowa WORD w Częstochowie - opłaty

20-10-2015
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
 
 
L.p.
 
 
Rodzaj opłaty
 
Opłata (PLN)
 
1.
 
Udział w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 
 
350,00
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW, INSTRUKTORÓW, KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW ORAZ ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH DLA EGZAMINATORÓW
 
L.p.
Rodzaje szkolenia
Opłata (PLN)
1.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów podlegających szkoleniu podstawowemu w zakresie kategorii B
4200,00
2.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów podlegających szkoleniu dodatkowemu w zakresie jednej z kategorii A, C, D*
2000,00
3.
3 - dniowe Warsztaty dla egzaminatorów niezatrudnionych
w WORD Częstochowa
600,00
4.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na instruktorów podlegających szkoleniu podstawowemu w zakresie kat. A lub B
3500,00
5.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na instruktorów podlegających szkoleniu podstawowemu dodatkowo w zakresie kat. A lub szkoleniu dodatkowemu w zakresie jednej z kat. A, B+E, C, C+E
1600,00
6.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na instruktorów podlegających szkoleniu podstawowemu dodatkowo w zakresie kat. T lub dodatkowemu w zakresie kat. T
500,00
7.
Opłata za każdy kolejny egzamin wewnętrzny poprawkowy dla kandydatów na instruktorów
100,00
8.
Opłata za 1 godzinę uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym dla  kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów lub szkoleniu kandydatów na instruktorów i instruktorów w ramach zajęć dodatkowych.
50,00
*dla egzaminatorów zatrudnionych w WORD w Częstochowie cena może być obniżona za zgodą Dyrektora WORD
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY (SZKOLENIE METODĄ TRADYCYJNĄ).
 
L.p.
Rodzaje szkolenia
Opłata* (PLN)
1.
Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (j.t. Dz. U. 2017 poz. 151)
Zakres kategorii: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.
 
500,00
* W przypadku zgłoszenia do szkolenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjowania ceny.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY
(METODA E-LEARNINGU).
 
Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2010r.
w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
 (j.t. Dz. U. 2017 poz. 151)
L.p.
Rodzaj szkolenia
Opłata* (PLN)
Kat. C
Opłata* (PLN)
Kat. D
Liczba godzin szkolenia
1.
Kwalifikacja wstępna
5500,00
6000,00
280
2.
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
2600,00
2800,00
140
3.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
1400,00
1600,00
70
4.
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca
600,00
700,00
35
5.
Szkolenie okresowe
340,00
340,00
35
* W przypadku zgłoszenia do szkolenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjowania ceny.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ U SZKOLENIU W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM
DROGOWYM
 
 
L.p.
 
Rodzaje szkolenia
Opłata*
(PLN)
 
1.
 
Udział w szkoleniu w zakresie kierowania ruchem drogowym
250,00
 
 
 
 
 
 
 
* W przypadku zgłoszenia przez jednostkę prawna lub fizyczną, powyżej 40 osób) dopuszcza się możliwość negocjowania ceny.
* W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora WORD dla jednostek i stowarzyszeń niekomercyjnych oraz wolontariuszy, przeprowadza się
szkolenie po kosztach własnych lub bezpłatnie.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU REEDUKACYJNYM W ZAKRESIE
PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 
 
L.p.
 
Rodzaje szkolenia
Opłata*
(PLN)
 
1.
 
Udział w szkoleniu reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
400,00
 
 
 
 
 
 
 

Kategorie praw jazdy