Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

03-03-2017
O kursie
 
Zgodnie z przepisami art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 978), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie organizuje i prowadzi kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
Przedmiotowe kursy adresowane są do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję starosty o skierowaniu  na odbycie  kursu reedukacyjnego.
Każdy kurs reedukacyjny prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013r., poz. 9) i wg programu określonego w w/w rozporządzeniu. Szkolenie realizowane jest w ciągu 2 dni w formie zajęć (wykładów) w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego.
 
Warunki uczestnictwa w kursie
 
Aby uczestniczyć w kursie należy:
  • posiadać decyzję starosty o skierowaniu  na odbycie  kursu reedukacyjnego,
  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.
Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
 
Zapis na kurs
 
 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD następujące  dokumenty:
  • oryginał lub kopię decyzji starosty o skierowaniu  na odbycie  kursu reedukacyjnego,
Zapisu na szkolenie można dokonać:
osobiście lub przez upoważnioną osobę w:
 
Biurze Obsługi Klienta
WORD w Częstochowie,
ul. Hallera 1,
 
 
Opłaty
 
Opłat należy dokonać przelewem bankowym lub gotówką w Kasie WORD.
Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
Numeru rachunku bankowego:
19 1050 1142 1000 0022 0497 9518
ING BANK ŚLĄSKI, Oddział w Częstochowie
Tytuł przelewu musi zawierać:
imię i nazwisko uczestnika szkolenia (ew. nazwę firmy)
 
rodzaj (nazwę)  szkolenia.
 
Kursy realizowane są w WORD w Częstochowie, przy ul. Hallera 1.
WORD w Częstochowie zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.
Kontakt:
 
tel.  34/ 361 60 01 wew. 11;
fax  34/ 361 65 38;
e-mail:  e-mail
 
 

Załączniki

Kategorie praw jazdy