Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Działania WORD na rzecz poprawy BRD

Działania na rzecz poprawy BRD WORD Częstochowa realizuje w ramach celów zawartych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 oraz Programie poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim na lata 2013-2020.
Zakres poprawy BRD opiera się na pięciu filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa.
Priorytetem WORD jest promowanie programu "Bezpieczny Człowiek" poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, edukację i szkolenie dzieci i młodzieży. W tym zakresie Ośrodek współpracuje z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, podejmując działalność edukacyjno -informacyjną poprzez:
 
  • szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego;
  • wspierania szkół w realizacji działań zwiększających poprawę bezpieczeństwa
  • dzieci i młodzieży uczestniczących w ruchu drogowym;
  • promowania bezpiecznych zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego;
  • i innych działań w zakresie filaru Bezpieczny Człowiek.
 
Program o wartości 3 mln zł będzie realizowany i finansowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie. W praktyce program przełoży się na budowę nowoczesnych przejść dla pieszych, ich oświetlenia oraz...

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Program BRD

Wychowanie komunikacyjne - zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 978) WORD Częstochowa organizuje szkolenia z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą sprawdzać...
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie dysponuje mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego, na którym można przeprowadzać: praktyczną naukę korzystania z dróg przez pieszych i rowerzystów; praktyczną część egzaminu na...

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Miasteczko ruchu drogowego

W dniu 29.03.2022 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie dyski sygnalizacyjne, czyli przenośne światła do sygnalizacji, które ułatwiają wykonywanie zadań na miejscach zdarzeń.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Przekazanie OSP Mykanów

10.02.2022 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie przekazał Komendzie Powiatowejj Policji w Kłobucku elementy odblaskowe przeznaczone dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Będą one przekazywane mieszkańcom powiatu, podczas działań...
Krótkie podsumowanie akcji "Drogowskaz dla młodych" w której również brał udział Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Autochodziki dla najmłodszych Z myślą o najmłodszych WORD Częstochowa przekazał Wydziałom Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz Komendy Powiatowej w Kłobucku edukacyjne miasteczka ruchu drogowego na potrzeby nauki przepisów ruchu...
20 września 2019 roku WORD Częstochowa wspólnie z KPP Policji z Kłobucka, Starostwem Powiatowym w Kłobucku, Muzeum 303 im. ppłk Jana Zumbacha w Napoleonie oraz Urzędem Gminy Lipie zorganizował szkolny rajd rowerowy, w którym udział wzięło około 450...

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: BRD Rajd rowerowy Kłobuck

Komisja Europejska ustaliła dzień 6 maja jako Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach jego obchodów we wszystkich krajach UE prowadzone są akcje uświadamiające i promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego. To bardzo dobra okazja do zorganizowania w szkole...
1 2

Kategorie praw jazdy