Kat. B+E

15-07-2015
Posiadając prawo jazdy kategorii B+E możesz kierować:
•  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg,  (z wyjątkiem autobusu i motocykla),
•  pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
•  zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7000 kg, składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej (z wyjątkiem autobusu i motocykla) i przyczepy innej niż lekka (tj. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg),
•  motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h)
•  czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maksymalna pojazdu do  45 km/h).
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B+E jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B lub odbycie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:

1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.

2) fotografia
kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

3) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i  dołącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
4) szkolenie - zgłoś się do z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.

5) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Przystępujesz tylko do egzaminu praktycznego. Po jego zdaniu, WORD zaktualizuje Twój PKK o informacje o wyniku egzaminu.

6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Kategoria \"B+E\" oraz \"B96\"- Samochód osobowy Peugeot Expert Active + Przyczepa Niewiadów B1400

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją