Opłaty egzaminacyjne

26-11-2015
OPŁATY EGZAMINACYJNE
 
 
            W związku z powyższym, od dnia 24 lutego 2023r  opłaty egzaminacyjne za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie wynoszą odpowiednio:
 
 
L.p.
Kategoria
prawa jazdy
Egzamin teoretyczny
Egzamin praktyczny
1.
AM
50 zł
200 zł
2.
A1; A2 lub A
50 zł
200 zł
3.
B
50 zł
200 zł
4.
B1; C1; D1 lub T
50 zł
200 zł
5.
C; D
50 zł
250 zł
6.
B z kodem „96”
-
200 zł
7.
B+E
-
250 zł
8.
C1+E; C+E; D1+E; D+E
-
250 zł
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją