Egzamin pojazdem własnym i OSK

10-12-2015
 
 
Regulamin przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, pojazdem niepozostającym w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, znajdziecie Państwo pod niniejszym odnosnikiem

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją