Przebieg trasy egzaminacyjnej w zakresie kat. "AM"

21-12-2015
1. Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej, zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia w/s egzaminowania – zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.
2. Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym przeprowadzany jest ten egzamin.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją