Anulowanie lub zmiana terminu egzaminu

23-11-2017
Należy wiedzieć, że …
 
anulowanie lub zmianę terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy osoba egzaminowana może dokonać nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym informując ośrodek egzaminowania w formie pisemnej, że  nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.
 
W takim przypadku opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
 
  1. zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie  albo
  2. zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
Jedynie w przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu 2-dniowego okresu, jednak taka konieczność musi  zostać odpowiednio uzasadniona i udokumentowana.
 
ANULOWANIE TERMINU  EGZAMINU
  1. Anulowanie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy może być dokonane  za zgodą dyrektora ośrodka egzaminowania  jedynie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie.
  2. Wzór wniosku o anulowanie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy można pobrać tutaj
  3. Wniosek o anulowanie terminu egzaminu państwowego można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WORD lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub pocztą e-mail na jeden z poniższych adresów email:
 
 
 
 
UWAGA !
W przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną e-mail na jeden z w/w adresów, należy uzyskać zwrotne potwierdzenie jego otrzymania przez ośrodek egzaminowania (także pocztą elektroniczną e-mail).
 
ZMIANA  TERMINU  EGZAMINU
  1. Zmiana  ustalonego terminu egzaminu państwowego może być dokonana  za zgodą dyrektora ośrodka egzaminowania,  jedynie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie.
  2. Wzór wniosku o zmianę terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy można pobrać tutaj
  3. Wniosek o zmianę terminu egzaminu państwowego należy składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta ośrodka egzaminowania.
  
  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją