Twoje prawo jazdy

09-07-2015
Uzyskiwanie uprawnień do kierowania pojazdami regulują przepisy
następujących aktów prawnych:
SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH
Z WYDAWANIEM PRAWA JAZDY
1. PRZEPISY OGÓLNE
USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R.
"O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI"
(tekst pierwotny: Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz 151)
 
2. SZKOLENIE
Proces szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U z 2016 r. poz. 280)
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastrultury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegającychc się o uprawnienia do  kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885)
 
3. EGZAMINOWANIE
Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego dla osób ubiegających sie o prawo jazdy reguluje
 
4. OPŁATY EGZAMINACYJNE
 
5.WYDAWANIE UPRAWNIEŃ
 
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy dowolnej kategorii, zapraszamy do lektury w/w aktów prawnych.
Zapraszamy do zapoznania się z aktami prawnymi dotyczącymi procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców:
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją