Certyfikat kompetencji zawodowych

21-04-2022
KURS
Certyfikat kompetencji zawodowych
w drogowym transporcie osób/rzeczy

 
Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób albo rzeczy?
Musisz mieć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który potwierdza, że posiadasz wiedzę niezbędną
do wykonania działalności transportowej.
WORD Częstochowa organizuje takie właśnie szkolenie !
 
Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych?
 
Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Kto potrzebuje certyfikatu kompetencji zawodowych?
 
Aby uzyskać zezwolenie/licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego/międzynarodowego transportu drogowego, przynajmniej jedna z osób fizycznych zarządzających transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.
Gdzie i kiedy odbywają się egzaminy?
Egzaminy odbywają się w wybranych miastach w Polsce (m. in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu), a przeprowadzają je komisje egzaminacyjne działające przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS)
Cel szkolenia
 
Celem szkolenia jest przygotowanie osób do egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Drogowego. 
Szkolenie przewiduje 6 spotkań :
1. Spotkanie organizacyjne, wypełnienie wniosków, omówienie zasad, regulaminu oraz tryb przeprowadzania egzaminu.
2. Zadania egzaminacyjne Leasingi.
3. Zadania egzaminacyjne Wynagrodzenia
4. Zadania egzaminacyjne Czas pracy kierowców
5. Pretest, wstępny test sprawdzenia wiadomości- ile wiemy na dany temat.
6. Omówienie punktacji , błędów popełnionych na teście, powtórzenie materiału.
Szkolenie będzie odbywać się stacjonarnie w systemie weekendowym w siedzibie WORD Częstochowa przy ul. Hallera 1.

Przewidywany start szkolenia w drugiej połowie maja 2022r.
 
Kontakt : Napora Katarzyna tel. 600 059 225; 34 3616 001 wew. 11
e-mail: e-mail
UWAGA: tylko I edycja szkolenia w promocyjnej cenie 1000zł!!! (cena regularna 1200zł).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją